EJU TOP Cadet cup Bielsko-Biala - 19.-20.05.2012.g. Bielsko-Biala, POL
autor: Slavko Preradović
24.05.2012.g.

Brigita Matic (JK Pujanke) zlatna medalja

Brigita Matic i trener JK Pujanke Vladimir Preradovic
Rezultati JK Pujanke:
1. mjesto - Brigita Matić
bez plasmana - Višnja Rajčić, Ivana Mandarić, Matea Borozan