Inicijalno testiranje - 16.01.2012.g. Zagreb
autor: Slavko Preradović
17.01.2012.g.

Ana Kokeza; test eksplozivne snage

Barbara Matic; bacanje medicinke iz ležanja

Sukladno planu i programu rada juniorske reprezentacije, te u skladu obveza individualnog financiranja sportaša od strane Hrvatskog Olimpijskog odbora (HOO) u ponedjeljak, 16. siječnja 2012.g. na Dijagnostičkom centru Kineziološkog fakulteta u Zagrebu održano je testiranje soprtaša. Na Inicijalnom testiranju juniorki pred Europsko prvenstvo, koje se ove godine od 21.-23. rujna održava u Poreču, sudjelovale su četiri članice našeg JK Pujanke; Ana Kokeza, Barbara Matić, Brigita Matić i Monika Šarić.


Brigita Matic; taping rukom

Monika Šaric; pretklon stojeći