JUDO POVIJEST I PRINCIPI
 
1. Koje je značenje riječi JUDO?