OSNOVNI POJMOVI U JUDU
 
24. Koje su tri faze judo bacanja izvlačenje, ulazak i završna faza bacanja?