OSNOVNI POJMOVI U JUDU
 
9. Onaj koji se bavi, odnosno trenira judo naziva se?