Sudački seminar

Vinkovci, 27.08.2006.g.

Sudjelovali:

Ivana Mindoljević, Ivan Štribić - nacionalni sudci "C" kategorije
Slobodan Preradović - nacionalni sudac "A" kategorije